Anni Antonsson

Vår älskade dotter

Anni Antonsson

* 9 oktober 2012
✝ 30 november 2012
Karolinska Sjukhuset

PIA och DANIEL
Släkt och vänner

Ett ögonblick fick vi
Ett barn, en kärlek
En sorg och en längtan


Begravningen äger rum 28/12 kl 11.00
i Hammarby kyrka, Upplands Väsby.
Efteråt inbjuds till minnesstund i
Väsby Pingstkyrka. Svar till FONUS,
08-7098501, sthlm@fonus.se, senast 21/12.
Tänk gärna på Stiftelsen för
Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
7520-0
eller Läkare utan gränser 900603-2.

Information