Dakar etapp 4

NTM Guesthouse, Dakar, kl 23:12

Substantiven som kännetecknat arbetet den här veckan är frustration, installation, förvirring och framför allt flexibilitet. Av den kurs jag förberedde innan jag kom hit är inte mycket kvar. Delvis beror det på att utrustningen ser annorlunda ut, alternativt inte existerar. En annan anledning är att teknikerna inte förmodas kunna det jag förmodade att de skulle kunna. Resultatet blir att jag får försöka undervisa saker jag bara nästan kan på en utrustning jag bara nästan kan på ett språk jag absolut inte kan.

Utmanande, spännande och intressant är adjektiven jag hoppas på för nästa vecka när kursen drar igång. Vad orden blir i verkligheten får framtiden utvisa.